บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ในการบริหารจัดการคุกกี้ของบริษัทฯ

ความหมายของคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยข้อความและตัวเลขซึ่งอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สำหรับการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้คุกกี้จะช่วยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้
 1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทฯ
 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการใช้งาน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่เลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หน้าเว็บที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเยี่ยมชม บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 5. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา
โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลไปใช้

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้

ระยะเวลาการเก็บคุกกี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์
 2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง คุกกี้ถาวรสามารถเก็บข้อมูลความสนใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไปของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

 1. เพื่อดำเนินการทางการตลาด การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูล
 2. เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ
 3. เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบ กระบวนการกลไกการวิเคราะห์และการทดสอบต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มากขึ้น
 4. เพื่อการติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงพอใจ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นให้เหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 5. เพื่อการสร้างและปรับปรุงการบริการที่บริษัทฯ มีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว โดยจำกัดเพื่อความจำเป็นเท่านั้น

การตั้งค่าคุกกี้

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม แต่หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของคุกกี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบต่อไป
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดดู นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ไปด้านบน