ร่วมงานกับอัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์
เติบโตและมั่นคงไปกับเรา

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม ในดวงใจพนักงาน

พันธกิจ
เราให้คำมั่นสัญญากับคนของเราว่า เราจะมอบโอกาสความก้าวหน้า หล่อเลี้ยงความสามารถให้เติบโต พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ และมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ

เราสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับองค์กรของเราด้วยความเป็นทีม ทำงานด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลักดันระดับความผูกพันองค์กรให้สูงสุด นี้คือแก่นของความสำเร็จอันต่อเนื่องของเรา
รวดเร็วรวดเร็ว
รวดเร็ว
มาตรฐานมาตรฐาน
มาตรฐาน
สปิริตสปิริต
สปิริต
รวดเร็วในการวางแผนและขับเคลื่อนผลลัพธ์
 • การดำเนินการ : ทำงานอย่างแม่นยำ และสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
 • การกำหนดเป้าหมายและการวัดผล : การจัดลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า การปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
 • การวางแผน : การวางแผน และจัดระเบียบ ตนเอง และการทำงาน
 • การแก้ปัญหา : กำหนดวัตถุประสงค์ การตัดสินใจที่ทันเวลา
 • สร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง : ทำงานเพื่อความสำเร็จมากกว่าเป้าหมาย
สร้างมาตรฐานระดับสูง เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • การกำหนดมาตรฐานขั้นสูงของผลิตภาพ : การกำหนดมาตรฐานขั้นสูงของผลิตภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย และต้นทุน
 • การวางแผน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง : การวางแผน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • ค้นหาวิธีการใหม่ เพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้น : นำเสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ และแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ความได้เปรียบในการแข่งขัน : สนับสนุนแผนธุรกิจ ดำเนินงาน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
สปิริตสูงสุดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก
 • การทำงานเป็นทีม : ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค้นหาวิธีการใหม่ เพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้น : มีความสามารถในการปรับบทบาท และตำแหน่ง ยินดีที่จะเปลี่ยนหน้าที่การทำงานเพื่อเป้าหมายบริษัท
 • ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย : ยอมรับ และเคารพในความแตกต่างที่หลากหลาย
 • ทักษะการบริการลูกค้า : สุภาพ อ่อนน้อม และแสดงความเป็นมืออาชีพต่อผู้อื่น
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : สร้างสายสัมพันธ์ ในการทำงานเชิงบวก
 • ให้ความสนใจทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก : แสดงเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ไปด้านบน