เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งเมื่อ มกราคม พ.ศ.2557
ในนาม บริษัท โอกาส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น บริษัท อัลติจูด ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • เป้าหมายของเราคือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ให้ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการ
  ของกลุ่มลูกค้า มากที่สุด โดยเน้นในเรื่องศักยภาพของทำเลที่ดี
  Privacy ด้วยจำนวนยูนิตที่น้อย, ประสบความสำเร็จสูง
  และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการขยายการลงทุนเพื่อ
  ลดความเสี่ยงโดยรวม แต่ยังคงเข้มงวด กับทุก
  รายละเอียดงาน และทุ่มเทสุดกำลังความสามารถ
 • วิสัยทัศน์หลักของเราคือการสร้างสรร พัฒนา และ
  ให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมมีบริการ จัดการ
  ที่ดี นอกจากนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุง
  มาตรฐานของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อลูกค้าคนสำคัญ
  ของเรา
 • ทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท(ชำระเต็ม) โดยมี
  ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ “คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์” และ
  “คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย”
 • ปัจจุบันมีทีมงานทั้งสิ้น 45 คน สำนักงานใหญ่
  ตั้งอยู่ที่ชั้น 17 จามจุรีสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร