ข้อมูลองค์กรเบื้องต้น

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เลขที่จดทะเบียน 0105557015531 มกราคม พ.ศ.2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 190,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นที่ชำระแล้ว 190,000,000 บาท

โครงการในเครืออัลติจูด

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทยังคงพัฒนาโครงการที่พักอาศัยอีก 4 โครงการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการออกแบบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ไปพร้อมๆกัน ด้วยทีมงานคุณภาพ และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า บริการ และการจัดการ ภายใต้แบรนด์ทั้ง 4 อันได้แก่

Altitude พรีเมียมคอนโดมีเนียม ในศูนย์กลางเขตธุรกิจชั้นนำ

Mastery บ้านเดี่ยวสุดหรู ย่านรัชดา-ลาดพร้าว พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบ Exclusive

ASA บูทีคคอนโดมีเนียม ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆของการอยู่อาศัย ให้กับทุกนาทีชีวิต

Prove พรีเมียมออฟฟิศ ในทำเลศักยภาพ ย่านธุรกิจชั้นนำของกรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17 แขวงมักกะสัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10130

โทรศัพท์ : (+66) 21605165 | โทรสาร : (+66) 21605163