คณะผู้บริหาร

บริษัท อัลติจูด ดิเวลลอปเม้นท์ ก่อตั้งโดย

“คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์” และ “คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย”

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ คลื่นลูกใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์

คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 13 ปี ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
ด้านธุรกิจการให้บริการรับฝากซื้อ-ขาย-เช่า และบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำภายในประเทศ
มูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท คุณชยพล จึงได้ก่อตั้งบริษัท Sincere Real Estate Co., Ltd.,
ขึ้นในปี 2546 โดยโครงการแรกที่เริ่มพัฒนา คือ “โอเอซิสลอฟท์ 64”

ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้ใบรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ในสาขานักลงทุนสัมพันธ์

คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย

คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย
ตำแหน่ง ผู้บริหาร

คลื่นลูกใหม่ของวงการอสังหาฯ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ประสบความสำเร็จ
ด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในกรุงเทพฯ และ ศรีราชา กว่า 300 แห่ง

ทั้งยังเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาในการจัดงานสัมมนาด้านการลงทุนระดับประเทศ และองค์กรชั้นนำต่างๆ

ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์