เช้าวันที่ (28 มิ.ย.) คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ