เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

05 เมษายน 2564
บัญชี

รายละเอียดงาน

 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบพร้อมลงนามในเอกสารใบสำคัญ
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากร
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นแบบภาษี ภงด.1,2,3,53,54
 • จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีกับ Statement Bank
 • จัดให้มีการทำ Account Reconcile บัญชีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้
 • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติหลัก

 • อายุ 26 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี
 • SPEED : Plans and delivers results
 • STANDARD : Leads innovation and Continuous Work Improvement
 • SPIRIT : Teamwork and Internal/ External Customer Focus
หากคุณสนใจ โปรดติดต่อเรา
สมัครงาน
ไปด้านบน
บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข